Video Nadzor

Televizija zatvorenog kruga (engl. Close-circuit television, CCTV), u svom najširem smislu označava svaki televizijski sistem čiji je signal namenjen tačno određenom prijemniku ili prijemnicima koji čine zatvoreni sistem.

U užem smislu pod tim se podrazumevaju sistemi za video nadzor, izgrađeni na način da omogućavaju vizuelni kontakt jednog mesta sa drugim mestom. U praksi, klasični video nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više video nadzornih kamera (CCTV kamera) koje su povezane sa centralnim uređajem, koji vrši obradu signala dobijenih radom nadzornih kamera. Na taj način se signal prosleđuje na ekran na kome se može gledati slika dobijena radom kamere, a može se vršiti i obrada slika sa više kamera.

Vrste signala i obrade slike

Osim klasičnih (analognih) kamera za video nadzor, postoje i IP sistemi gde je svaka kamera svojevrstan „veb server“, koji je u stanju da svoju sliku šalje direktno na internet. Na internetu postoji mnogo stranica koje detaljno opisuju rad sistema video nadzora i nude razne komponente.

Šematski prikaz Analognog sistema video nadzora
Slika – Šematski prikaz Analognog CCTV sistema.

Klasičan sistem analognog video nadzora se sastoji od sledećih elemenata:

•  Kamera – Broj kamera se formira na osnovu planiranog prostora koji treba biti nadziran. Kamere mnogu biti unutrašnje, spoljašnje, dan/noć, antivandal, itd.

•  Napajanje za kamere

•  DVR snimač – Snimač je bez hard diska i treba planirati hard disk za njega (tipičan primer DVR uređaja od 4 kanala sa hard diskom od 1TB je da snimak čuva nekad duže i od mesec dana). Treba odabrati DVR snimač na osnovu broja kamera tj 4, 8 ili 16 kanala. Najbitnija stvar je rezolucija snimanja, bitno je da DVR snimač snima na svim kanalima makar D1 rezoluciju. Svaki novi DVR snimač ima mrežni port (LAN priključak), kao i DDNS servis tako da sa lakoćom možete vaš novi sistem video nadzora spojiti na kućnu mrežu i pratiti sa udaljene lokacije (putem računara ili mobilnog telefona).

•  Kablovi za povezivanje DVR snimača sa kamerama za nadzor

Video nadzor se oslanja na strateško postavljanje kamera i privatno posmatranje ulaza kamere na monitorima. Sistem se zove “osmatranje”, jer kamere, monitori i / ili video rekorderi komuniciraju preko privatnog koaksijalnog kabla ili bežične mreže. Pristup prenosu podataka je ograničen dizajnom.

Stariji CCTV sistemi koriste niske rezolucije sa crno-belim prikazom slike preko monitora bez interaktivnih mogućnosti. Moderniji CCTV sistemi su u boji i visoke rezolucije, sa mogućnošću da kontrolišete video snimak po potrebi.

CCTV se uglavnom koristi za:

•  Beleženje nedozvoljenih radnji (vandalizam, krađa, prekršaj, itd.) – čuvanje video sadržaja kao dokazni materijal.

•  Nadzor restriktivnih zona (zone zabrane ulaska licima bez dozvole…).

•  Uvid u poslovne aktivnosti jedne kompanije, kao i dešavanja unutar objekta ili kancelarije (praćenje robe i zaposlenih).

•  Nadzor javnih površina i puteva.

•  Nadzor parking prostora.

I mnoge druge prednosti u zavisnosti od situacije i namene.

 

Naši saradnici ArchipunctStudio