zasto vam treba video nadzor
blog

Šta je video nadzor i da li Vam je potreban?

Video nadzor predstavlja elektronski sistem za nadzor i snimanje situacija na nekom prostoru i prenos signala sa kamera na predefinisanu lokaciju.

Šta je Video nadzor?

Osnovna funkcija ovakvog sistema je pružanje informacija o bezbednosnom statusu na osnovu koje će korisnik moći da organizuje odgovarajuće mere zaštite. Arhiviranje video informacija o bezbednosnom statusu štićenog objekta ima višestruku namenu u procesu analize bezbednosnog stanja objekta kao i u dokumentovanju incidentnih situacija.

Sistemi se ne koriste samo na “kritičnim” mestima, već imaju primenu i u mnogim drugim situacijama, npr. za nadzor proizvodnih procesa u fabrikama, rad mašina u postrojenjima, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, utovar i istovar robe, nadzor radnika u firmama, nadzor pacijenata na intenzivnoj nezi, nadzor posetioca na nekom događaju i dr. Planiranje i projektovanje sistema video nadzora je složen proces koji mora da se uklopi u rezultate bezbednosne analize ugroženosti objekta, lica ili materijalnih dobara uz poštovanje svih postojećih specifičnosti objekta, položaja i njegove namene pa sve do uklapanja u tehnologiju rada koja se u njemu odvija.

Zbog čega Vam je potreban video nadzor?

Detaljan uvid u kretanje robe i ljudi u vašem objektu

Uzmimo za primer veliki trgovinski objekat koji ima 300+ zaposlenih na različitim funkcijama. Svaki od njih ima određenu rutinu i oblast delovanja. Firma koja je angažovana na obezbeđivanju ovakvog objekta mora da koristi Video nadzor kako bi imala uvid u kretanje robe i zaposlenih, kao i sprečavanje nedozvoljenih dela.

Isplativa investicija

Svaki profesionalac koji se bavi poslovima obezbeđenja će vam reći da je najvažnija komponenta u lancu fizičko-tehničkog obezbeđenja upravo ovaj sistem i ta investicija je uvek opravdana.

Takođe, integracija sistema video nadzora sa drugim sigurnosnim sistemima je preduslov za postojanje kompletne i pouzdane zaštite ljudi i objekata. Uz pomoć modernih sistema možete sprečiti krađe, vandalizam i druge incidentne situacije u objektima koje posedujete ili kojima upravljate, što možda do sada niste bili u stanju zbog nepostojećeg ili zastarelog CCTV sistema.

Mnogobrojne prednosti

Posedovanje sistema za video nadzor donosi brojne prednosti, a neke od njih su:

  • Sveobuhvatan pregled situacije unutar i oko objekata
  • Prevencija i odvraćanje potencijalnih počinilaca
  • U slučaju provale ili krađe imate video materijal kao dokaz
  • Detaljna analiza kretanja kupaca unutar objekta i zone od interesa
  • Moderni Video nadzorni sistemi imaju mogućnost povezivanja sa Alarmnim sistemima i kontrolom pristupa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *