usluga socijalne zaštite
blog

Novi zakon o protivpožarnoj zaštiti

Ministarstvo za rad je u poslednjih godinu dana zatvorilo 20 ilegalnih domova za stare i izdalo dve suspenzije licenci domovima koji su legalno pružali uslugu smeštaja.

U ovoj godini je do sada realizovano ukupno 143 inspekcijska nadzora, a u protekloj 172, što je ubedljivo najveći broj inspekcija u poslednjih 10 godina. Značajno je istaći da je u ovoj godini inspekcija započela reviziju izdatih licenci pružaocima usluga socijalne zaštite, odmah pošto su na snagu stupile izmene i dopune zakona o protivpožarnoj zaštiti, što je još jedan vid kontrole pružalaca usluga.

Kako piše u predloženim izmenama, njima treba da se uspostavi efikasnija kontrola u oblasti bezbednosti objekata, prvenstveno onih u kojima se obavljaju ugostiteljske delatnosti, ali i onih u kojima se okuplja veći broj ljudi, što podrazumeva objekte u kojima se obavljaju delatnosti iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite…

Jednu od značajnijih izmena predstavlja prenošenje obaveze za pribavljanje saglasnosti o sprovedenim merama zaštite od požara sa organa uprave nadležnog za izdavanje upotrebne dozvole na investitora, odnosno vlasnika objekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *