Šema pokrivenosti uglova kod cctv kamera
blog

Izbor objektiva za kameru

Objektiv kamere određuje veličinu polja koje će kamera da pokrije. Najčešće upotrebljavane vrste objektiva su: board fiksni objektivi, objektivi sa fiksnom blendom i varifokalni objektivi.

Kod fiksnih objektiva nije moguće podešavati veličinu nadgledanog polja, već postoje objektivi sa različitom žižnom daljinom (obično u upotrebi 2.8, 3.6, 4, 6, 8, 12, 16 mm). Manja žižna daljina = šire polje pokrivenosti, npr. 2.8mm objektiv pokriva šire polje od objektiva 12mm. Od fiksnih objektiva najčešće je u upotrebi 3.6mm (približno: ugao širine 72 stepena).

Varifokalni objektivi imaju varijabilnu žižnu daljinu (3.5-8mm, 2.8-12mm, 6-15mm, …) i kod njih je moguće podešavati širinu polja dok se ne dođe do onog koje nam najviše odgovara.

 

Šematski prikaz polja pokrivenosti kod CCTV kamera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *