Read More
blog

Alarm monitoring centar

Šta je Alarm monitoring?

Alarm monitoring je moderni vid obezbeđenja vaših objekata (stan, kuća, poslovni prostor) putem 24h konstantnog praćenja rada vaših alarmnih sistema, video nadzornih sistema, protivpožarnih sistema i ostalih sistema tehničke zaštite. Stručno osoblje našeg eShield Monitoring centra u svakom trenutku beleži aktivnosti sistema zaštite,

Read more