blog

Alarm monitoring centar

Šta je Alarm monitoring?

Alarm monitoring je moderni vid obezbeđenja vaših objekata (stan, kuća, poslovni prostor) putem 24h konstantnog praćenja rada vaših alarmnih sistema, video nadzornih sistema, protivpožarnih sistema i ostalih sistema tehničke zaštite. Stručno osoblje našeg eShield Monitoring centra u svakom trenutku beleži aktivnosti sistema zaštite, obaveštavajući po potrebi korisnika, policiju, vatrogasnu službu i hitnu pomoć. eShield monitoring centar se povezuje sa već postojećim sistemom zaštite (ukoliko korisnik poseduje takav sistem) i putem specijalizovanog softvera prati rad svakog elementa. Ukoliko korisnik naših monitoring usluga ne poseduje adekvatan tip zaštite, u sklopu naše ponude imamo gotove pakete Alarm monitoringa skrojene po potrebi svakoga.

 

Kome je potreban Alarm monitoring?

Ovakav vid zaštite je napravljen sa ciljem da krajnji korisnik ne brine o tehničkim stvarima, a da u isto vreme dobije kompletnu zaštitu svog objekta sa opcijom pregleda stanja sistema u svakom trenutku kao i dobijanja notifikacija o alarmnim situacijama (putem mobilnog telefona).

Često se dešava da korisnici poseduju alarmni sistem, koji sam po sebi nije dovoljna zaštita od provale, požara ili poplave. Kada ste odsutni (na odmoru, poslovno van zemlje…), može se desiti da vam obiju stan ili kuću, da izbije požar ili poplava. Šteta koja nastaje kao posledica ovakvih događaja je ogromna. Alarmni sistem javlja korisniku da se nešto dešava (provala, požar…) i tu se uloga ovih sistema završava. Uz Alarm monitoring uslugu, alarmni sistem šalje informaciju našem monitoring centru koji odmah kontaktira korisnika i po potrebi hitne službe. Takođe, kao dodatnu pogodnost treba naglasiti i mogućnost slanja interventnog tima na lokaciju ugroženog objekta. Tim se u roku od 15 minuta nalazi na licu mesta i proverava situaciju.

Kombinovanjem više različitih sistema zaštite (video nadzor, kontrola pristupa…) moguće je dodatno pojačati bezbednost. Uz Video nadzorne sisteme, moguće je i vizuelno se uveriti u ispravnost nastale alarmne situacije – video verifikacija. Ovim se drastično smanjuju tzv. “lažni alarmi” koji su česti.

eShield Alarm monitoring centar

Šta sve pokriva Alarm monitoring usluga?

Alarm monitoringom se dobija (u zavisnosti od paketa usluge) prevencija od provale, poplave i požara. U zavisnoti od veličine objekta, detektorima se pokrivaju kritične tačke na objektu (vrata, prozori, garaže, kuhinje i kotlarnice, kupatila i sve ostalo) koje se prethodno određuju od strane stručnog licenciranog lica.

Shodno navedenom, uz paket Alarm monitoringa dobijate:

  • Opremu za 1 RSD (Alarmni sistem – u skladu sa paketom. Postoji više opcija.)
  • Procenu rizika – stručno lice procenjuje ugroženost objekta (loše instalacije, nepravilno izvedeni radovi na objektu…)
  • Planiranje sistema tehničke zaštite – licencirani stručnjaci rade na planu za postavljanje sistema tehničke zaštite
  • Projekatovanje i nadzor izvođenja radova – obavezno po novom zakonu Republike Srbije
  • Obuka korisnika – dobijate obuku o pravilnom korišćenju postavljenog sistema

Dodatne usluge

U dodatne usluge spadaju:

  • Video verifikacija sa video monitoringom
  • Interventni tim
  • Redovno održavanje sistema
  • Osiguranje
  • Nadogradnja paketa

Za više informacija posetite zvanični sajt eShield Monitoringa: https://www.monitoring-eshield.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *